Styret

Selvom Ski Sentrumsforening er en underavdeling av FRNF, så har de selvsagt et eget "styre" som tar seg av driften - og er primus motor i alt arbeidet som gjøres.
Stian Ulvøy
Stian Ulvøy
Daglig leder
980 18 270
Cathrin Myhre
Cathrin Myhre
No4 Restaurant & Bar
92602392
Steinar Carlsen
Steinar Carlsen
Sentrum Frisør
Arvid Helsem
Arvid Helsem
Nunataq
Ann Kristin Falla
Ann Kristin Falla
Roede