Ås Sentrumsforening

Et samlet Ås Sentrum er svært ønsket fra de fleste i næringslivet, og ikke minst av kommunen. Sammen kan vi arbeide for felles mål for sentrum, og ikke minst ha en sterk stemme inn til kommunen for å kunne bidra positivt til utviklingen av Ås som handelsby!
Nytt styre


Sentrumsforeningen får altså nytt liv, og skal jobbe med å vise frem alt Ås kan by på. På første møte meldte syv personer seg til å sitte i styret:

  • Axel Zeiner (leder av BIT Innovasjonssenter)
  • Line Østli (butikksjef i Mester Grønn Ås)
  • Vegard Camfield (daglig leder, Galleriet Frisør)
  • Willy-Jann Alegria-Johnsen (kjøkkensjef, Vitenparken)
  • Janin Schmiade (Vitenparken)
  • Eli G. Indrebø (Fargerike)
  • Aleksander Arnesen (Pets)

Kommunen har tilbudt seg å fungere som sekretariat.