Top Image

Næringsnettverk siden 1991

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og også for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner.
Line

Om oss

Folloregionens Næringsforening er en uavhengig organisasjon som jobber aktivt for næringslivet i Folloregionen. 

Nettverket som gir muligheter


Vi er en medlemsforening, og verdien av medlemskapet ligger i samhandlingen som skjer når medlemmer møtes. Vi arrangerer jevnlige arrangementer i ulike format, med fokus på faglig påfyll og nettverksbygging.

 

Vår Visjon 

 

Vi skal være næringslivets foretrukne samarbeidspartner ved å:
 

  • Samle næringslivet om fellesaktiviteter som bygger nettverk, gir kunnskap og fremmer samarbeid
  • Være Follos største medlemsorganisasjon for næringslivet
  • Være et organ for næringslivet, som fremmer og følger opp saker på vegne av medlemmene
  • Være en bidragsyter til gründere og nyetableringer, vekst og etablering i regionen
 

Follo som næringsregion 


Vi ivaretar våre medlemmers/næringslivets interesser gjennom jevnlig kontakt med de politiske og administrative ledd i regionen, andre næringsråd, organisasjoner/foreninger og små som store bedrifter.

Folloregionens Næringsforening samarbeider aktivt med andre aktører med samme mål, og er pådriver for en felles satsning på Follo som næringsregion.

Samarbeidspartnere
Frogn Næringsråd Vestby Næringsforum NAV
Nesodden Næringsråd Enebakk Næringsråd  Fontenehuset
Nordre Follo Kommune Ås Kommune Follo Futura
NMBU BIT Innovasjonssenter A2G Kompetanse
Aggrator NHO Utafor Boksen

Ledelse

Stian Ulvøy
Stian Ulvøy
Daglig leder
980 18 270
Geir Sundbye
Geir Sundbye
Styreleder // Sundbye Consulting
908 22 001

Styremedlemmer

Cathrin Myhre
Cathrin Myhre
No4 Restaurant & Bar
92602392
Petter Gjermstad
Petter Gjermstad
KC Follo
918 60 868
Kristina Polanscak
Kristina Polanscak
The Well
977 59 293
Per Aaraas
Per Aaraas
Adecco
453 96 370
Vegard Svendsby
Vegard Svendsby
Sweco
986 98 687
Jon Mjelde
Jon Mjelde
Azets
410 05 552