Top Image

Uansett hvilken bransje

Så har du en plass i næringsforeningen. Vi dekker hele Follo, og har medlemmer i så og si alle bransjer du kan tenke deg. Bli medlem i dag du også, og ta del i nettverket! 
Top Image

Finn din neste lokale leverandør

Næringsregisteret er en ny tjeneste vi har utviklet, hvor alle bedrifter i Follo kan registrere seg gratis. Her kan du finne nye samarbeidspartnere og leverandører, og ikke minst vise deg frem for potensielle lokale kunder - og kommunen. De trenger jo også tjenester og produkter, og handler gjerne lokalt!

Samarbeidspartnere

Frogn Kommune
NAV
Line
Top Image

De indirekte verdiene av ditt medlemsskap

Foruten frokostmøter, AfterWorks, seminarer, webinarer, rådgivning og nettverk, gjør vi også mye arbeid knyttet til det å legge tilrette for at det skal være attraktivt å drive næring i regionen
Bli medlem du også!
Side Image

Styrker samarbeidet på tvers av kommunegrensene

Sammen med kommunene, NAV og Etablerertjenesten kjører vi nå et stort samarbeid for å strukturere og samle tilbudet som finnes for etablerere i regionen. 
Side Image

De lokale heltene

Spesielt gjennom driften av sentrumsforeningene og individuell rådgivning til små- og mellomstore bedrifter bidrar vi til at de lokale heltene kan blomstre.
Side Image

Tett dialog og samarbeid med kommunene

Vi jobber aktivt sammen med kommunen for å legge tilrette for næringsutvikling. Vi sier også ifra når kommunen eller politikerene glemmer å tenke på hvordan planer påvirker næringslivet. Vi fungerer som et bindeledd mellom kommune og næring.
Side Image

Sammen for etablererene!

Sammen med Etablerertjenester, NAV og kommunene har vi jobbet for å skape muligheter for oppstartsbedrifter i regionen. Vi bidrar ved å gi etablerere strukturerte rammer rundt hvilke muligheter som finnes i regionen, vi åpner opp nettverket og stiller med kompetanse og rådgivning underveis. 

I løpet av høster 2021 håper vi også på å få satt i gang en mentorordning for nyetablerte bedrifter i regionen - sammen med våre medlemmer.
Ler mer om samarbeidet
Side Image

Fremtidens bedriftseiere

Folloregionens Næringsforening jobbet tett med Ungt Entreprenørskap for å skape engasjement og inspirere unge voksne til å starte sine egne bedrifter. Vi og flere engasjerte medlemmer stiller som jurymedlemmer, holder foredrag og er mentorer for flere ungdomsbedrifter gjennom året. Det å starte bedrift er en viktig kunnskap å ha med seg videre i livet - også når man skal bli en god arbeidstaker!
Top Image

BLI MED I NETTVERKET

Ble med i Folloregionens største bedriftsnettverk, sammen med over 360 andre lokale bedrifter. Bli med på frokostmøter, AfterWork, kurs og webinarer - sammen skaper vi synergier for næringslivet, og sammen har vi kraften til å påvirke kommunene.
Bli medlem