Line

Bli medlem

Vi er nå over 360 bedrifter som står sammen for vekst i regionen vår. Medlemstallet vokser, og vi får stadig en større rolle i utviklingen av Follo som et attraktivt sted å drive næring.

Som medlem bidrar du til at vi daglig kan jobbe aktivt med å fremme dine- og næringslivets interesser på politisk plan, og ikke minst at vi aktivt kan legge tilrette for at du på best mulig måte skal kunne skape gode synergier sammen med andre Follo-bedrifter.
 

Vår styrke ligger i antall medlemmer, og det er når vi står samlet at vi virkelig kan påvirke de valgene som blir tatt for oss. 

Medlemskapet gir deg

  • Tilgang til alle frokostmøter og nettverkingstreff vi gjennomfører både alene og i samarbeid med andre. 
  • Foreningen arbeider på dine vegne, i samarbeid med kommunen, for å sikre at næring blir prioritert og hørt i kommunale og politiske prosesser
  • Du blir en del av en gruppe næringsdrivende som samarbeider for et felles mål; å styrke relasjoner mellom lokalnæringen og øke bidra til gode synergier mellom næring, kommune og befolkning
  • Felles kurs og seminarer i regi av foreningen (salg, ledelse og administrasjon)