Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Thomas Sjøvold blir ny styreleder

Han er eier og daglig leder av Instant AS, tidligere ordfører i Oppegård Kommune og kommunestyrerep. for Høyre
Nå er han den nyinsatte styrelederen av Folloregionens Næringsforening!

Vi gleder oss av å ønske velkommen til Thomas som ny styreleder av foreningen, og ser frem til å utnytte all den kunnskapen Thomas sitter på. Til å starte med har vi gjort et lite "5 på rappen" intervju av Thomas, så du kan lese litt om hvilke verdier og tanker han tar med seg inn i styret. 

Hvorfor har du sagt deg villig til å bli styreleder i Folloregionens Næringsforening? 

Jeg er ikke helt sikker, men det er vel fordi jeg er genuint opptatt av å promotere Folloregionen generelt og næringslivet spesielt. Jeg mener Follo er det regionen rundt Oslo med mest potensiale. I dette ligger det store muligheter både for eksisterende og nye medlemmer. Det er selvsagt også avgjørende at det finnes en kompetent styre og daglig leder.

Hvilken del av din erfaring tror du blir den viktigste du tar med deg inn i foreningen? 

Det er det vel andre enn meg som kan vurdere, men jeg har omtrent like lang erfaring fra næringsdrift som politikk, så noe har jeg vel fått med meg. Det sagt, så er jeg mest interessert i hva vi skal foreta oss fremover. Mitt ønsket er et sterkt og samlet næringsliv som klar og tydelig sier fra om våre felles interesser.

Nå som en "ny" forening skal opp og frem, hva tror du blir det viktigste å fokusere på?

Skal vi bygge en sterk næringsforening så må vi vise medlemmene, og alle andre, hvorfor det lønner seg å være medlem. Skal vi få til det må vi lytte til hva medlemmene ønsker vi skal fokusere på. Personlig mener jeg en av de viktigste tingene for alle næringsdrivende i regionen er å fremme Folloregionen og dermed økte vårt lokale marked.

Hvilke bedrifter mener du er det idèelle medlemmet? 

Er det et lurespørsmål? 😊  Alle næringsdrivende.


Hvorfor skal bedrifter bli medlem av Folloregionens Næringsforening? 

Gjennom det siste året har jeg blitt godt kjent med FRNR og sett måten man har jobbet ovenfor kommunen og andre gjennom pandemien. Det har imponert meg og når man samtidig har en uttalt ambisjon om å samle hele næringslivet i regionen så passet det godt med min tankegang.

Siste nytt