Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Overgang til KID-nummer og MVA

Fra om med 2020 går Folloregionens Næringsforening over til å bruke KID-nummer i fakturaene våre. Vi har også blitt MVA-registrerte.
KID-nummer 
For å effektivisere arbeidet vårt har vi nå gått over til å bruke et syvsifret KID-nummer i alle utgående fakturaer. Dette frigjør tid vi kan bruke på mer matnyttige arbeid for næringen i regionen. 

MVA
Vi har nå delt opp den tidligere medlemskontigenten i to deler. 

Medlemskontigenten på 400,- kroner er ikke mva-pliktig, og heller ikke fradragsberettiget. Tidligere gikk hele kontigenten under denne posten.

Serviceavgiften er satt utifra de gamle medlemskontigentene, minus 400,- kroner. Serviceavgiften er den delen som dekker den momspliktige delen av arbeidet vi gjør, og er fradragsberettiget for deg som medlem.

I praksis vil denne overgangen si at medlemsskapet har blitt litt billigere! 

Siste nytt