Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Opptil 700.000,- til kompetansehevning

Viken Fylkeskommune lyser ut 60 millioner til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring av egne ansatte.

– Mange bedrifter opplever at markedene har endret seg under korona, og dermed er det også et behov for ny og mer kompetanse. Forhåpentligvis går vi inn i pandemiens siste fase, men situasjonen er fortsatt alvorlig, og vi vil måtte leve med ettervirkningene i lang tid. Jeg er derfor glad for at vi kan lyse ut 60 millioner kroner som Vikens bedrifter kan søke på. Midlene gir bedriftene tid til verdifull opplæring. Slik kan virksomheten bli bedre rustet når krisen er over, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna, i Viken fylkeskommune.

Fylkesrådsleder Tonje BrennaMorten BrakestadKoronarammet og behov for omstilling
 

Pengene lyses ut til bedrifter i Viken som er rammet av koronasituasjonen og trenger ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling. Tilskuddsordningen kalles bedriftsintern opplæring (BIO-midler).Alle bedrifter, uansett størrelse kan søke om pengestøtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal gå til å finansiere ulike opplæringstiltak som er forankret i bedriftens omstillingsbehov, forteller fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad.Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.Morten Brakestad
 

– Målet er å bidra til at bedriftene kan bruke ledig kapasitet til å styrke de ansattes kompetanse, fremfor å måtte permittere eller si opp ansatte. Dette er en mulighet og en gylden anledning for bedriftene til å trene opp arbeidsstyrkene så de ansatte fortsatt har en jobb når hverdagen normaliseres, sier han.
 

Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der ansatte enten er i jobb eller er permittert, og bidrar derfor også til at permitterte kan komme raskere tilbake til arbeidslivet.


Godt mottatt

Bedriftsintern opplæring er en støtteordning som har blitt svært godt mottatt i Vikens næringsliv. 


Fylkeskommunen har derfor jobbet hardt for å få økte budsjettrammer til å hjelpe flere bedrifter, forteller Brenna.


– Vi så i fjor at ordningen ga helt konkret hjelp til både store og små bedrifter i Viken. Derfor har vi blant annet jobbet for at Stortingsflertallet bevilget mer midler til dette i 2021. I tillegg har vi sammen med alle partiene i fylkestinget bevilget 2 millioner kroner i ekstraordinære midler til dette i vår andre tiltakspakke for Viken-samfunnet, sier hun.

Viken fylkeskommune har allerede hittil i år delt ut 20 millioner kroner fra den den populære tilskuddsordningen. Midlene er fordelt på 91 bedrifter i Viken.

Siste nytt