Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Facebookgruppen "Næring i Follo"

Vi har gjort om den tidligere medlemsgruppa, til å nå være åpen for alle næringsdrivende i Follo. Her vil næringsrådene, kommunene og andre samarbeidspartnere legge ut informasjon som er relevant for deg som driver næring i reigonen.
Inviter gjerne alle du kjenner som har en interesse for næring inn i gruppa. 

Denne gruppa er en gylden mulighet for direkte kontakt med andre medlemsbedrifter, oss i FRNF, de andre næringsrådene og ikke minst kommunen. Her finner du næringsrådgivere, ordførere og andre kommunalt ansatte som har med næring å gjøre. 

Bruk gjerne denne gruppa til å introdusere degselv, og hva du jobber med. Dette er ikke en kanal for markedsføring, men hvis du har lyst til å gi litt ekstra hyggelige avtaler til lokale bedrifter som er en del av nettverket så er det selvfølgelig lov!

Siste nytt