Top Image

Ny kunnskap fører bedriften videre

Sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere vil vi holde kurs i Sosiale medier, digitalisering, markedsføring, ledelse, salg - og det populære temaet "Hvordan få kommunen som kunde". 

Karriereskifte hos Voksne

Introduksjon
I en verden hvor industriene utvikler seg raskt, står mange voksne overfor behovet eller ønsket om å skifte bransje. Dette kan være utfordrende, men det representerer også en mulighet for arbeidsgivere til å dra nytte av et bredt spekter av erfaringer og perspektiver.


Utfordringen Voksne som skifter karrierevei kan støte på utfordringer som gap i kompetansen, vansker med å få anerkjennelse for tidligere erfaringer, og behovet for å bygge opp nytt faglig nettverk. Dette kan føre til usikkerhet og tvil om deres evner i en ny bransje.
 

Praktiske løsninger

  • Realkompetansevurdering: Gjennomfør en vurdering av den ansattes tidligere erfaringer og kompetanser for å se hvordan disse kan overføres til nye oppgaver og ansvar.
  • Skreddersydde opplæringsprogrammer: Utvikle opplæringsprogrammer som er rettet mot å fylle eventuelle kompetansegap, samtidig som man bygger videre på den ansattes eksisterende styrker.
  • Nettverksbygging: Støtte den ansatte i å bygge et nytt profesjonelt nettverk, for eksempel gjennom deltakelse i bransjeorganisasjoner eller på faglige arrangementer.
  • Mentorstøtte: Tilby mentorstøtte fra en erfaren person innen den nye bransjen for å gi veiledning og oppmuntring gjennom overgangsperioden.
  • Karriereplanlegging: Jobb sammen med den ansatte for å utvikle en langsiktig karriereplan som inkluderer mål, potensielle karrierestier, og oppfølgingspunkter for fremgang.


Bærekraftsmål
Ved å legge til rette for voksne som ønsker å skifte bransje, bidrar arbeidsgivere til bærekraftsmål 8 – å fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Tiltakene kan også bidra til livslang læring, som er en del av bærekraftsmål 4.


Avslutning
Å hjelpe voksne i å navigere et karriereskifte er ikke bare en investering i individet, men også i bedriftens fremtid. Det styrker organisasjonens evne til å tilpasse seg og være nyskapende i en stadig skiftende økonomi. Ved å støtte voksne i deres karriereskifte, kan bedrifter bygge et mer robust og mangfoldig team, klare for fremtidens utfordringer.

Andre kurs