Top Image

Ny kunnskap fører bedriften videre

Sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere vil vi holde kurs i Sosiale medier, digitalisering, markedsføring, ledelse, salg - og det populære temaet "Hvordan få kommunen som kunde". 

Hvordan få kommunen som kunde - Del 1

I første del ser vi på hvilke muligheter som finnes, hvilket krav som stilles til deg som potensiell leverandør, og hvilke krav som stilles til kommunen.
 
Mange krav til leverandører
Det stilles større krav til å ivareta samfunnshensyn som miljø, lønn- og arbeidsvilkår, etisk handel, begrensing i antall underleverandører, bruk av lærlinger og innovasjon.

Lovendring - har det blitt enklere?
Kanskje litt… Det er nå mulig å dele opp anskaffelser i mindre deler der det er naturlig og riktig. Det har også åpnet opp for at anskaffelser på under 1,3 millioner er frivillig for kommunen å legge ut på anbud. Dette gir kommunen et større spillerom til å selv velge seg ut et knippe lokale leverandører de ønsker å få tilbud fra.