Næringsfaglig vurdering - Dagpenger under etablering

Er du arbeidsledig og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder (9 måneder dersom du har AAP) når du starter egen virksomhet. For å søke NAV om å beholde dagpengene under etablering krever NAV at du må ha en næringsfaglig vurdering. Dette er en vurdering som gjennomføres av Etablerertjenesten i Follo og koster kr 1 250,- inkludert mva.


Hva slags krav stilles?

 
  • Virksomheten må være ny - å overta allerede eksisterende virksomhet er ikke etablering av ny virksomhet. Dato for registrering av firmaet er ikke avgjørende for om virksomheten kan anses for ny. Hvis du går fra en selskapsform til en annen, men driver med det samme regnes heller ikke dette som ny virksomhet.

  • Provisjonsbasert virksomhet støttes ikke da dette ikke regnes som ny virksomhet. Dette regnes som utvidelse av eksisterende virksomhet.

  • Dersom flere personer ønsker å etablere en ny virksomhet sammen, må den eller de av etablererne som mottar dagpenger, til sammen ha en eierandel i virksomheten på over 50 prosent.

  • Næringsfaglig vurdering bør fortrinnsvis foretas hvor virksomheten etableres, og ikke der etablereren er bosatt. Det vil si hvis du for eksempel bor i Follo og skal starte virksomhet et annet sted må du sjekke hvem som gjør næringsfaglige vurderinger der du skal etablere virksomheten.
  •  

Slik går du frem for å søke om næringsfaglig vurdering

Ta kontakt hvis du lurer på noe, eller trenger veileding.